WELKOM

WAT ONS GLO ?

Baie welkom alle nuwe lidmate, besoekers of belangstellendes, by NG Suidkus Amanzimtoti gemeente.

 

Ons wil graag vir elke gelowige welkom en deel van ons gemeente laat voel.

Ons glo dat daar aan elke persoon gawes geskenk word, om tot seën te wees vir God se koninkryk. Ons wil u graag begelei om ‘n plek te vind waar u daardie gawe kan uitleef in ons geloofsgemeenskap.

U word genooi om ons Sondag eredienste by te woon, waar een van ons lidmate u vriendelik in die voorportaal sal ontvang en u besonderhede neem. Nuwe intrekkers word ook uitgenooi om na die erediens die predikant voor in die kerk te ontmoet.

Ons predikante verbind hulle daartoe om so gou as moontlik persoonlike kontak te maak met nuwe lidmate en sal graag leiding gee oor waar en hoe u kan inskakel. U is welkom om ons kerkkantoor te skakel met enige navrae.

Om u ten beste te help om in te skakel, is dit belangrik dat ons ingelig bly oor u nuutste kontak besonderhede. Ons kommunikeer alle relevante inligting, hoofsaaklik deur Whatsapp en benodig daarvoor u nommer. Vul asseblief die onderstaande vorm in. 

(NG Suidkus onderneem om u kontak inligting slegs vir kerk doeleindes aan te wend, en nie onnodige informasie deur te stuur nie.)

Vir meer inligting of om betrokke te raak 

KONTAK ONS

4 + 12 =