'N ANDER NAAM VIR EDEN

 

Genesis 2 gee ons ‘n beeld van ‘n wêreld waar God en mens in ‘n besonderse verhouding saam in die tuin van Eden wandel. Ongelukkig was dit van korte duur, met die mens wat kies om hulle eie pad te stap en, eerder as om op God te vertrou. Hierdie verhaal is ons verhaal. Ons lewe in ‘n gebroke wêreld, met gebroke verhoudings tussen mens en God, mens en die natuur en mens en mekaar.

Maar daar is hoop. In Openbaring 21 kry ons ‘n beeld van nog ‘n tuin, waar die God die gebroke wêreld nuut maak en ons nooi om weer saam met hom in die tuin te wandel.

Die verhaal van die Bybel, waarvan ons deel is, vertel dat God tussenin besig is om herstel te bring in ons wêreld. Daar is oomblikke waar Eden weer ‘n realiteit is. Daar is verskillende name vir hierdie Eden oomblikke: Tabernakel, Tempel, Jerusalem, Koninkryk, Christus. Dit is oomblikke waar God tussen mense wandel. By NG Suidkus kies ons die woord Hawe. ‘n Plek van veiligheid, vrede, gemeenskap, hulp, hoop en herstel. ‘n Plek waar ons rus in God vind en in ‘n gesonde verhouding met Hom en met die wêreld rondom ons leef.

Dit beteken nie dat ons onsself onttrek uit die wêreld nie. Inteendeel, ons dra hierdie Hawe van Hoop saam met ons in die wêreld in, om ook ander in te nooi om rus in God te vind. Ons dra hierdie hoop in ons om die Koninkryk van God sigbaar te maak in ons wêreld. God nooi ons uit om hierdie oomblikke van Eden, hierdie hawes van hoop, saam met Hom te skep. In hierdie Hawe is God besig om ons te herstel, sodat ons ook saam met Hom herstel in die wêreld te bring.

‘n Hawe is ook so klein bietjie chaos – ‘n plek waar skepe van regoor die wêreld bymekaar kom om ‘n unieke gemeenskap te vorm. Nuwe en ou skepe, skepe wat herstel nodig het en skepe wat splinternuut is. Waar mense van verskillende rasse, tale en kulture almal deel is van die hartklop van die hawe. ‘n Hawe is ‘n visie van die koninkryk wat ons by Paulus in Galasiërs 3:26-28 kry: “Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.”

Ons wil jou uitnooi op hierdie reis. Om deel te word van ons gebroke, diverse gemeenskap wat verenig is in ons geloof in Christus. Om rus, vrede, hoop en herstel in God te vind. Om as herstelde mens uit die hawe te gaan en hierdie hoop uit te dra in die wêreld in en ander uit te nooi om deel te word van die Hawe van Hulp en Hoop.

Ons is deel van die NG Kerk familie, gebou op die gereformeerde geloofsbeginsels:

Soli Christi

Alleen deur Christus word ons verlos.

Sola Scriptura

God is kenbaar alleen deur sy woord.

Soli Fidei

Alleen deur geloof word ons vrygespreek.

Soli Deo Gloria

Alles alleen tot eer van God.

Sola Gratia

Alleen deur genade word ons gered.

Daar is net een God, wat in ewigheid bestaan in drie gelyke persone – God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.

God het in sy liefde vir mense, sy enigste Seun gestuur as offer vir ons sondes.  Hy het gesterf, en het weer opgestaan sodat ons nou deur en in Hom kan lewe.

Jesus is die enigste weg, waarheid en lewe.

Die kerk op aarde is Sy liggaam, waaraan die bediening van die versoening toevertrou is.

Hierdie beginsels is saam gevat in die Apostoliese geloofsbelydenis, die belydenis van Athanasius, en ook die geloofsbelydenis van Nicea.

Ons staan ook op die gereformeerde belydenisskrifte – Die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en ook die Dordtse leerreels.

Ons is tans in n proses as kerk familie om die Belydenis van Belhar deel van ons belydenisskrifte te maak.  Ons as gemeente aanvaar dit reeds.

Ons glo in die Eenheid wat Jesus onder gelowiges wil he.

Ons glo ook daar is plek vir jou as deel van NG Suidkus se familie.  Jy is welkom, nes jy is.

Vir meer inligting of om betrokke te raak

KONTAK ONS

9 + 13 =