SAMELEWINGSGERIGTE BEDIENING

Samelewingsgerigte Bediening

In ons gemeente is daar ‘n sterk bewussyn dat ons nie net vir ons self kerk moet leef nie, maar dat ons geroep word om die liefde van Christus aan alle mense oor alle grense heen te verkondig.

Hierdie begeerte het verskeie projekte tot gevolg gehad, wat jaarliks uitgebrei en ontwikkel word.

Deo Laudes (Sendinghuis)

Ons sendinghuisie is een van die gemeente drome wat die Here bewaarheid het. In ons parkeerarea het ons ‘n huisie, waar ons klere skenkings en voedseldonasies ontvang. Ons het ‘n toegewyde span dames wat daar hul roeping uitleef deur alle donasies uit te sorteer en dit te versprei na verskeie behoeftige oorde. Ons nooi u uit om ons huisie te besoek en ons span te ontmoet. U is ook welkom om enige skenkings van tweedehandse klere  of voedsel na die kerkkantoor te bring.

 

Biblia Hawesending

Ons is betrokke by Biblia Hawesending en het ‘n toegewyde sendeling (Ronnie Odendaal) wat waardevolle evangelisasie werk doen by Durban hawe. Ons is in die bevoorregte posisie om verskeie mense, oor alle grense heen so te ontmoet en in baie gevalle, vir die eerste keer die evangelie aan hul te verkondig. Gemeente donasies maak hierdie uitreik vir ons moontlik.

 

Gemeenskapsprojekte

Verder is ons deurlopend betrokke by die skool, kinderhuis, ander kerke en welwillendheid organisasies. Ons loots verskeie projekte deur die jaar, waar ons op praktiese maniere die hande en voete van Jesus wil wees.

Ons nooi u om betrokke te raak by ons span en saam die koninkryk van God uit te brei in ons breër gemeenskap.