KANTOOR POSTE BESKIKBAAR

VAKATURE VIR FINANSIëLE BEAMPTE

Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n pos van Finansiële beampte by NG Gemeente Suidkus.

KANDIDAAT SE PROFIEL:

 • Toepaslike kwalifikasie en/of ondervinding.
 • Rekenaarvaardigheid om finansiële data te verwerk
 • Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede.
 • Vermoë om in spanververband te werk.
 • Vertroulikheid en betroubaarheid is noodsaaklik.

POSBESKRYWING:

 • Finansiële beheer van:
  • Alle gelde ontvang en bestee,
  • Die rekonsiliëring van kasboek en bankstate
  • Hou van salarisregister vir betaalde werknemers
  • Algemene finansiële administrasie
  • Administrasie van verskeie fondsinsamelingsprjekte.

Moet bereid wees om flexityd te werk.

WERKSURE EN VOORDELE:

 • Halfdagpos, drie dae per week
 • Salaris: ‘n Markverwante salaris sal onderhandel word.

AANSOEKE:

CV’s kan ingedien word by die kerkkantoor of gestuur word na info@ngsuidkus.co.za.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  15 Augustus 2021

Navrae:  Clem Kingma  076 683 0232

Die geskikte kandidaat sal vir ‘n proeftydperk aangestel word waarna ‘n permanente aanstelling oorweeg sal word.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

VAKATURE VIR ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n pos van Administratiewe beampte by NG Gemeente Suidkus.

KANDIDAAT SE PROFIEL:

 • Toepaslike kwalifikasie en/of ondervinding.
 • Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede.
 • Vermoë om in spanververband te werk.
 • Goeie menseverhoudinge, vertroulikheid en vriendelikheid is noodsaaklik.

POSBESKRYWING:

 • Verantwoordelik vir alle sake rakende lidmaatskap en lidmaatbewyse.
 • Verantwoordelik vir alle administratiewe take rakende doopaangeleenthede, begrafnisse en belydenisaflegging.
 • Verleen administratiewe ondersteuning aan leraars en kommissievoorsitters.
 • Verantwoordelik vir die skep, koördinering, verwerking en publisering van skriftelike en elektroniese kommunikasie.
 • Verantwoordelik vir alle administratiewe kantooraangeleenthede.
 • Verantwoordelik vir administrasie van verskeie fondsinsamelingsprojekte.
 • Lewer ondersteunende rol aan leraars met die hantering van multi- en sosiale media, nl. Facebook, Webblad, Instagram, Youtube, Whatsapp.
 • Moet bereid wees om flexityd te werk.

WERKSURE EN VOORDELE:

 • Halfdag pos, vyf dae per week
 • Salaris: ’n Markverwante salaris sal onderhandel word

AANSOEKE:

CV’s kan ingedien word by die kerkkantoor of gestuur word na info@ngsuidkus.co.za.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  15 Augustus 2021

Navrae:  Clem Kingma  076 683 0232

Die geskikte kandidaat sal vir ‘n proeftydperk aangestel word waarna ‘n permanente aanstelling oorweeg sal word.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.