VIR DIE TOEKOMS

Ondersteuningsdiens

Nie almal is geroep om op die kollig te wees nie. Dank die Here daarvoor! Sonder ons betroubare span wat agter die skerms werk, sou hierdie skip lankal op die bodem van die oseaan lê. Gelukkig gee die Here vir ons elkeen ander gawes, om tot opbou van die liggaam te wees. Hierdie span mense is verantwoordelik vir die bestuur van ons finansies, versorging en instandhouding van ons geboue, kommunikasie, fondsinsameling en algemene administrasie.

As die Here jou die gawe gegee het om ondersteuning op hierdie manier te bied, wil ons jou graag deel hê van ons span, sodat ons op ’n verantwoordelike manier kan sorg vir dít wat die Here aan ons toevertrou het.