ONDERLINGE VERSORGING BEDIENING

Onderlinge Versorging Bediening

In Suidkus gemeente word ons aangemoedig deur die woorde van Petrus in 2 Petrus 1:5, om alles in die stryd te werp om ons geloof te verryk met deurgsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.

Ons wil hierdie liefde onder mekaar uitleef op ‘n praktiese en tasbare manier, hierdie liefde is juis tot aansporing om ons liefde in Christus in die breër gemeenskap uit te leef.

Bybelstudies/Omgeegroepe/Gebedsgroepe

Verhoudingbou is vir ons belangrik, daarom het ons verskeie belangegroepe, wat Bybelstudiegroepe, Omgeegroepe, Gebedsgroepe ens. insluit. Kontak gerus die kerkkantoor indien u by ‘n bestaande groep wil inskakel. Ons moedig ook gemeentelede aan om nuwe belangegroepe te vorm waarin onderlinge sorg en ondersteuning bevorder word.

Senior lidmaat bediening

Ons het ‘n besonderse senior lidmaat bediening waaronder die Sonneblomme en Silwerkring sterk funksioneer.

Sonneblomme

Die Sonneblomme is aktief betrokke by Mooihawens aftreeoord, waar hulle weeklikse kuiers van gebed, gesels en ondersteuning bied aan die inwoners.

Silwerkring

Silwerkring is ‘n maandelikse geleentheid waar ons senior burgers saam kom om gesellig te verkeer, met interresante praatjies en geestelike ondersteuning.

Vrouediens

Suidkus gemeente se Vrouediens is ‘n oop groep met flytige vrouens wat op verskeie maniere betrokke is in die geestelike opbou van die gemeente, asook ondersteunend optree in menigte kerk projekte. Enige en almal is welkom om hier hul passie uit te leef.

Ons droom is dat elke lidmaat ‘n spasie in die gemeente sal vind, waar hulle die besonderse gawes kan uitleef wat God aan hul geskenk het, tot opbou van die Liggaam van Christus.